Ontsporing energieverbruik door wijziging gebruik

IAC

In juni 2016 stond in de Energiegids een artikel geschreven door Marcel Brandts van Brandts Energy Service BV. Dit artikel beschrijft hoe energiegebruik kan ‘ontsporen’ ten gevolge van wijzigingen in het gebruik van een productielocatie. Dit in combinatie met het ontbreken van inzicht hoe installaties ingeregeld zouden moeten zijn. Doordat het moeilijk is regelingen te controleren en bij te sturen door gebrek aan tijd/kennis leidt dit vaak tot een gebruik dat als reëel wordt gezien. Bij nader onderzoek blijkt echter dat voor een (groot) deel relatief eenvoudig energie is te besparen.

Lees het volledige artikel.