Overige diensten

Energiescan en advies

BReS kan een analyse maken van het gemiddelde energieverbruik van uw organisatie. Tijdens een gesprek presenteren wij onze bevindingen en calculaties en doen wij verbetervoorstellen om energie te besparen en kosten te verminderen. Wilt u graag hulp bij de implementatie van de voorgestelde maatregelen? Ook hierbij kunnen wij u helpen.

Energiemanagement

Met een energiemanagementsysteem brengt u het energieverbruik van uw organisatie en de bijhorende kosten daarvan op een overzichtelijke manier in kaart. Een energiemanagementsysteem is maatwerk; het wordt specifiek voor uw organisatie ontwikkeld. BReS kan u helpen bij de implementatie van een energiemanagementsysteem. Wij hanteren hierbij de ISO 50001-norm.

Factuurcontrole

Energiefacturen zijn vaak moeilijk te doorgronden. Hierdoor is het opsporen van fouten niet gemakkelijk. Toch is het raadzaam deze facturen te controleren. Door fouten in het verbruik, de energiebelasting of in de tariefstelling kan het zijn dat u onnodig te veel betaalt.

Twijfelt u over de juistheid van uw energiefacturen? BReS kan uw energiefacturen op juistheid en volledigheid controleren.

Contractonderhandelingen

BReS houdt de energiemarkt nauwlettend in de gaten. Hierdoor zijn wij steeds op de hoogte van mogelijke besparingen bij verschillende energiemaatschappijen. Wij opereren onafhankelijk, waardoor wij u een objectief advies kunnen geven over de mogelijkheden binnen uw onderneming, zorginstelling of gemeente. Wilt u weten welk energiecontract voor uw organisatie het beste is? Neem contact op met BReS.

Energiebesparingsonderzoek

Verbruiken uw bedrijfsprocessen veel energie? Met een energiebesparingsonderzoek krijgt u inzicht in energiebesparende maatregelen door het in kaart brengen van de energiehuishouding van uw organisatie en door het vaststellen van de knelpunten. De maatregelen verwerkt BReS in een rapport waarin duidelijk wordt aangegeven wat de kosten en baten per maatregel zijn.

Peakshaving

Elke organisatie heeft te maken met bepaalde pieken in het energieverbruik. Deze pieken ontstaan onder andere wanneer machines en apparaten worden opgestart. Met peakshaving brengt BReS die pieken, die tot hoge verbruikskosten leiden, terug, waarbij uw energieverbruik gelijkmatig wordt verdeeld. Dit levert u uiteindelijk een besparing op in de energiekosten.

Peakshaving

Emissiereductie

CO2 en NOx zijn schadelijk voor het milieu. Door brandstofbesparend te werken, kunnen deze emissies worden gereduceerd. Dit leidt niet alleen tot een betere leefomgeving, maar ook tot kostenbesparing. BReS werkt volgens de aanpak van Trias Energetica.