Projecten

Gezien de ruime historie van BReS is het scala aan uitgevoerde projecten breed. Hieronder geven wij een impressie van branches waarin wij actief zijn.

Bouw

Inmiddels heeft BReS diverse bedrijven in de bouw succesvol geassisteerd met het besparen op energiekosten. Zowel het implementeren van energiemonitoringssystemen als de inkoop van energie zijn speerpunten. Daarnaast – onder druk van wetgeving – het uitvoeren van (EED gebaseerde) energieaudits. Dit heeft in meerdere gevallen geleid tot aanpassingen van processen. Zonder geweld te doen aan het uiteindelijke eindproduct zijn aanzienlijke kostenbesparingen en energiebesparingen gerealiseerd.

Asfaltbouw

Asfaltcentrale

BReS heeft sinds de jaren negentig veel ervaring opgebouwd bij bedrijven in de asfaltindustrie. Hierdoor kent het proces van asfaltproductie, transport en verwerking geen geheimen meer voor BReS. U kunt bij ons rekenen op een specialistische aanpak van de energiehuishouding. Hiermee bent u gegarandeerd van een kostenverantwoorde aanpak als ook een aanpak waarin mee wordt gedacht op het gebied van de producten en diensten die u levert.

Voor diverse asfaltcentrales heeft BReS een real-time monitoringssysteem voor gas en elektriciteit geïnstalleerd. Vooral in de zomermaanden kennen asfaltcentrales hoge verbruiken. Met een monitoringssysteem hebben zij meer kijk hierop en kunnen ze aan de hand van deze meetgegevens de energiekosten beperken door tijdig in te grijpen. Klanten geven aan dat de kosten van het real-time monitoringssysteem van BReS binnen een jaar zijn terugverdiend.

Metaalindustrie

metaalindustrie

Lichte en zware metaalindustrie kent een geheel eigen afname van energie. Dit biedt uitstekende kansen om energie en energiekosten te besparen. Door middel van onderzoek, analyse, energiemonitoring, inkoopstrategie en overige onderdelen, verkrijgen klanten inzicht waardoor ze al snel tot resultaat komen in besparingen.

Automotive

Dat deze branche sterk afhankelijk is van consumentengedrag is duidelijk. Des te belangrijker om snel in te spelen op omstandigheden maar ook alle potentieel aan besparing aan te spreken. Door BReS zijn diverse projecten gerealiseerd waarbij niet alleen uitstekende resultaten op het gebied van besparing zijn gerealiseerd maar ook positieve effecten op de producten. Dat kan op basis van een hogere productie maar ook een hogere kwaliteit door minder uitval bijvoorbeeld. Door de jarenlange ervaring is BReS in staat creatieve oplossingen te vinden. Daarover is dan ook vaker in vakliteratuur gepubliceerd.

Drankenindustrie

Frisdrankenindustrie

De drankenindustrie kenmerkt zich door toenemende verantwoordelijkheid voor gezondheid en milieu. Daarnaast spelen de steeds stijgende energiekosten een belangrijke rol hierin. Ook voor bedrijven in deze branche heeft BReS een oplossing. We hebben bij verscheidene frisdrankproducenten energiebesparingsonderzoeken uitgevoerd, waarna real-time monitoringssystemen met sturingsinstallaties zijn geïnstalleerd. Als gevolg daalden energiekosten per producteenheid. Ook zijn er motivatiecampagnes voor het personeel gedaan.

Kunststofindustrie

kunststofindustrieDe kunststofindustrie kent een groot deel van het verbruik van energie toe aan productieprocessen. Hierbij werken verschillende energievormen, zoals verwarmen en koelen, elkaar vaak tegen. Dit is soms noodzakelijk. Echter dit biedt ook kansen voor besparing op. Daarnaast dragen veel utility-processen ook aanzienlijk bij aan het energieverbruik. Energiemonitoring biedt dus niet alleen kansen in de “primaire” processen maar ook in de “secundaire”. Ook hier weer geldt dat inzicht een eerste vereiste is.

Bedrijventerreinen

Steeds meer bedrijven op bedrijventerreinen gaan samenwerken; Bedrijventerreinsamenwerking op het gebied van afvalinzameling en bewegwijzering, maar ook op het gebied van energie. BReS geeft advies aan bestaande als ook nieuwe bedrijventerreinen. Dit doen we door eerst in kaart te brengen wat alle bedrijven op het terrein aan energie nodig hebben.

Overheid

overheidsgebouwNaast onze voortrekkersrol in een gezamenlijk optreden met overheden om gebruikers van energie te motiveren om echt werk te maken van energiebesparing, hebben wij diverse opdrachten voor de overheid mogen uitvoeren. Hierbij horen ook motivatiecampagnes die in een gezamenlijke inspanning zijn uitgevoerd. Algemeen kan gesteld worden dat deelnemers, zowel bedrijven als overige instellingen, een gezamenlijk traject met de overheid zeer waarderen. Het samen optrekken wordt eerder gezien als een rol van de overheid dan een controlerende rol.

Industriële wasserijen

Industriële wasserij

Processen om “de was te doen” vragen diverse energievormen waaronder water. Door de opgebouwde expertise op dit gebied kunnen wij wasserijen perfect adviseren over energiebesparingen en kostenbesparingen. Ondanks de goede ontwikkelingen op dit gebied door brancheverenigingen en wasserijen zelf, kunnen wij net dat beetje extra toevoegen waarmee optimale toepassingen van energie en overige grondstoffen bereikt worden.

Zorgsector

ziekenhuisIn de zorg hebben we te maken met mensen die geestelijke of lichamelijke hulp nodig hebben. Dit vergt speciale omstandigheden waarbinnen die zorg wordt verleend. Uiteraard blijven kosten voor energie en klimaat belangrijk maar toch blijken deze twee hand in hand te kunnen gaan. Door een gedegen aanpak kunnen de omstandigheden niet alleen gelijk blijven maar meestal zelfs verbeterd waarbij de kosten dalen. Alhoewel er nog steeds wat “koudwatervrees” bestaat, zal bij de aanpak door BReS al snel blijken dat deze leidt naar een betere bedrijfsvoering.

Voedingsindustrie

BReS heeft de afgelopen jaren meerdere partijen in de voedingsindustrie mogen Voedingsindustrieadviseren op het gebied van energiebesparingen, als ook de optimalisatie van de productieprocessen. Vaak blijkt dat productieprocessen positief beïnvloed kunnen worden indien er door de bril van de energiedeskundige naar die processen wordt gekeken. Niet zelden blijken de besparingen in de processen interessanter dan de energiebesparingen.

Overige sectoren

Energie is niet alleen belangrijk voor de bovengenoemde branches maar ook in de recreatiesector, chemische sector (een van de grootste energieverbruikers in de industrie in NL) en zeker ook de overheid. Via een aantal specifieke acties zoals de actie “ZuinigAan” voor gemeenten is niet alleen het besparingspotentieel voor verwarming bij bedrijven en onderwijsinstellingen in kaart gebracht maar zijn de deelnemers ook daadwerkelijk overgegaan tot het ondernemen van acties. Dit bracht aanzienlijke besparingen op kosten en energie met zich mee en uiteraard ook een navenante reductie in de uitstoot van schadelijke stoffen.

Over alle gerealiseerde projecten met resultaten zijn wij graag bereid u uitgebreid te informeren of zelfs ter plekke te tonen. Hier zal ook ruime aandacht zijn voor de terugverdientijden.