MVO-plan

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het verduurzamen van energie is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor de bedrijfsvoering van organisaties. Bij MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) gaat het echter verder dan het verduurzamen van uw bedrijfsactiviteiten. Bij MVO gaat het namelijk om de balans tussen de 3 P’s. Daarbij gaat het om de sociale kant van het ondernemen (People), ofwel de gevolgen van ondernemen voor mensen, zowel binnen als buiten de onderneming. Bovendien houdt de ondernemer rekening met de milieukant van het ondernemen (Planet). Anders gezegd: de effecten van het ondernemen op het natuurlijke leefmilieu. Tot slot is er de economische kant van ondernemen (Profit); een absolute voorwaarde voor de continuïteit van de onderneming.

Vanuit onze expertise en ervaring kunnen wij u ondersteunen bij het realiseren van deze P’s. Hiertoe stellen wij een MVO-plan met u op, waarin onder andere aangegeven wordt wat uw ambities zijn ten opzichte van duurzaamheid, doelstelling(en), een nulmeting, de voordelen, de financiële impact en een tijdspad.

Uw voordelen

  • Sommige maatregelen leveren directe winst op, anderen verdienen zich op lange termijn terug.
  • MVO verhoogt zo de arbeidsproductiviteit. Medewerkers voelen zich prettiger en zijn minder vaak ziek.
  • MVO is goed voor het imago van uw organisatie. U kunt bij banken en andere financiers makkelijker kredieten of subsidies binnenhalen. Medewerkers zijn trots op het bedrijf waarvoor ze werken en werkzoekenden vinden uw organisatie aantrekkelijk.

Wij helpen, adviseren en begeleiden u graag bij het maken van de juiste keuzes rond duurzame energie.