MVO

Fossiele energiebronnen zoals olie, aardgas en steenkool hebben een negatieve impact op onze gezondheid en op ons milieu. Het klimaat verandert drastisch met als gevolg een toename aan natuurrampen wereldwijd. Als we onze kinderen en kleinkinderen een mooie toekomst gunnen, dan is het van groot belang dat we nu ingrijpen om onze wereld te behouden en te verbeteren.

Bij BReS hechten wij veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In onze adviezen streven wij voortdurend naar duurzame oplossingen: voor onze klanten, voor de klanten van onze klanten en voor onze samenleving. We monitoren het energieverbruik, kijken kritisch naar het gebruik van grondstoffen en naar de inkoop hiervan en geven advies over energiebesparing. Alleen het terugdringen van uw energieverbruik levert al snel positieve resultaten op. Niet alleen minimaliseert u hiermee de impact op het milieu, maar ook bespaart u op uw energiekosten.

Met ons advies willen wij een positieve bijdrage leveren aan een duurzame wereld en de belasting op het milieu, de leefomgeving en de maatschappij beperken.