Waterstofgas de oplossing?

De chemiebedrijven Dow Benelux, Yara en ICL-IP Terneuzen gaan onderling waterstof uitwisselen via een bestaande gaspijpleiding van Gasunie, onder het Kanaal bij Terneuzen.

Deze gaspijpleiding, loopt van DOW via ICL-IP naar Yara.

  • DOW Benelux produceert waterstof als restproduct
  • kunststofmestbedrijf Yara en broomproducent ICL-IP gebruiken  het als grondstof in hun productieproces

Waterstof

De overeenkomst, die de inkoop van waterstof voor ICL-IP en Yara (deels) overbodig maakt, moet de CO2-uitstoot van alle betrokken bedrijven reduceren en kan rekenen op een Green Deal van de overheid.De samenwerking zou jaarlijks 4.500 ton waterstof moeten transporteren, 10.000 ton CO2 moeten besparen en 320 vrachtwagens van de weg afhouden, denken de partners.

Green Deal

Om dit voornemen te bekrachtigen ondertekende minister Kamp van Economische Zaken vandaag met de betrokken partijen de Green Deal ‘Waterstof voor de regio’.

Financiering

De provincie Zeeland draagt maximaal € 200.000,- bij aan een studie naar de tweede fase van de waterstofsymbiose.

Samenwerkende partners

Dow, Gasunie, ImpulsZeeland, Zeeland Seaports, Provincie Zeeland, SDR – Smart Delta Resources, Yara, Ministerie EZ, ICL-IP

De uitwisseling van waterstof is één van de vlaggenschepen van SDR – Smart Delta Resources, waarin 12 grote bedrijven in de chemie, food, staal en energie in Zuidwest-Nederland reststromen en energie willen benutten.

Subsidie: Green Deal

Bron: GasUnie